Kratom-lék či jed?

Rostlina s názvem Mitragyna speciosa je rozšířena v oblasti Indočíny a celé jihovýchodní Asie. Jedná se o strom, který může dorůstat výšky až 25…