Rekvalifikace přes Úřad práce

Ať už jste na Úřadu práce z důvodu, že dlouhou dobu nemůžete najít práci ve svém oboru, nebo práce ve Vašem oboru sice je, ale Vy toužíte po změně profese, nabízí Úřady práce možnosti rekvalifikace, což je absolvovaní většinou několikaměsíčního kurzu v jiném oboru, než v jakém máte dosažené vzdělání, zakončené státní zkouškou a vystavením certifikátu, že jste způsobilí tuto práci vykonávat.

Možnost úhrady rekvalifikačního kurzuje možné od Úřadu práce, není to však ve všech případech, hlavně musíte být vedeni v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o práci, a budete muset absolvovat pohovor s tamními úředníky, kteří teprve rozhodnou, zda zrovna pro Vás je daná rekvalifikace vhodná (jestli po absolvování kurzu se zvýší Vaše šance na získání práce).
Pokud Vám Úřad práce schválí proplacení rekvalifikačního kurzu, může Vám k němu také proplácet výdaje s tím spojené, např. cestovné nebo pojištění při způsobení škody zařízení, které Vám rekvalifikaci poskytuje.
Největší poskytnutá částka na rekvalifikaci od Úřadu práce je 50.000 během 3 let!

Do ruky Vám ovšem Úřad práce žádné peníze nedá, veškeráfinanční „komunikace“ bude probíhat mezi Úřadem práce a zařízením, které poskytuje rekvalifikace.

Kurz si můžetevybrat sami, pokud ale nemáte jasnou představu, jaké zaměstnání byste chtěli vykonávat, je dobré poradit se s úředníkem Úřadu práce a zjistit si také, po jakých profesích je v současné době největší poptávka, berte v úvahu také budoucnost.

Výběr kurzu si dobře rozmyslete, pokud v průběhu jeho absolvování zjistíte, že Vás nebaví a nebude Vás bavit ani zaměstnání v daném oboru, budete si ho muset celý zaplatit sami.

Podobné podmínky platí při nedokončení kurzu bez závažných důvodů, mezi ty patří trvalá nezbytná péče o dítě do 4 let, o dlouhodobě postižené dítě do 18 let a o osoby částečně nebo úplně bezmocnou nad 80 let, musí to být rodinný příslušník a samozřejmě to budete muset Úřadu práce doložit.

Úřady práce tuto možnost rekvalifikace nabízejí, na Vás je velmi dobře zvážit, zda jste připraveni nebo přímo chcete rekvalifikaci absolvovat.