Úprava pH je pro bazén i pro vás nezbytná

Jedním z nejdůležitějších parametrů při kontrole vody v bazénu nebo v domácí vířivce jehodnota pH. Příliš vysoká nebo příliš nízká hodnota se musí bezpodmínečně dorovnat na optimální hladinu.
o Hodnota pH ve vašem koupališti by měla být v rozmezí od 6,8 do 7,5.
Dalo by se říci, že nikdy nebude napuštěná voda odpovídat této hladině. A to v případě, že napouštíte bazén z vodovodního kohoutku anebo ze soukromé studně. Vždy se budou parametry lišit do těch ideálních.
křišťálově průzračná voda v bazénu
· Je tedy důležité mít při ruce pH tester, kterým bychom v pravidelných intervalech tyto hodnoty mohli změřit a poté je také upravit na ideální stav.
řípravky pH mínus https://eshop.techneco.eu/pH-minus-26521 jsou vhodné pro snížení hodnot v bazénové vodě. Měření těchto parametrů a následná úprava je nutná pro správné dávkování bazénové chemie a k efektivnímu využívání salinizačních jednotek. V průběhu elektrolytického rozkladu slaného roztoku v salinizační jednotce se totiž hodnota pH samovolně zvyšuje. K podobnému zvýšení může také dojít v případě velkého výskytu nepříjemných a nebezpečných zelených nebo hnědých řas. Ty ve vodě vznikají díky biologickým procesům probíhajícím pod hladinou.
dva červenobílé míče na hladině bazénu

Správný postup vám poradí výrobce

Přípravky na snížení pH hodnot v bazénové vodě se vyrábějí v kapalné nebo sypké podobě. Sypký přípravek je na našem trhu ve formě granulí.
o Tekutý přípravek je koncentrovaný a je zapotřebí naředit a připravit potřebnou dávku.
· Poté se vzniklý roztok vlije rovnoměrně do bazénu.
· Po uplynutí dvanácti až čtyřiadvaceti hodin je zapotřebí znovu provést kontrolní měření.
· Jestliže hodnota není stále ideální, pak je nutné postup opakovat.
Při dávkování je vždy nutné řídit se pokyny výrobce. Obecně ale platí, že cca dvacet až třicet mililitrů na deset krychlových metrů bazénové vody sníží hodnotu pH přibližně o 0,2.