Přeplatek na dani a jeho vrácení

Někteří z nás podávají daňové přiznání už v lednu, tedy jakmile se skončí jeden kalendářní rok a mají kompletně všechny podklady připraveny pro předložení finančnímu úřadu. Často tak činíme proto, abychom měli přiznání hotové a odevzdané a nemuseli jsme na naši povinnost myslet, někteří tak činí z toho důvodu, aby jim byl vrácen případný přeplatek vrácen v co nejkratším čase. Pokud však čekáte, že bude přeplatek vrácen a ten stále není na vašem účtu, není to chyba ani vaše, ani finančního úřadu, ale je to z toho důvodu, že na vrácení takových částek jsou jasně stanoveny termíny v souladu se zákonem.
dívka s pokladničkou
Žádost o vrácení přeplatku
Samozřejmě žádost o vrácení přeplatku musíte podat zároveň s daňovým přiznáním, protože jinak vám nikdo nic nevrátí. Mimochodem přímo v tiskopisu tato žádost o vrácení přeplatku je. Pokud vám vznikl nedoplatek, musíte jej uhradit, protože samozřejmě ho po vás budou vždy vyžadovat.
Dříve dokonce platilo, že žádost o vrácení přeplatku jste mohli podat maximálně šedesát dní před termínem lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud jste tak učinili dříve, třeba již v lednu, nebylo k takovým žádostem přihlíženo a museli jste tuto žádost podat znovu.
Od letošního roku toto ale neplatí, tedy k ní bude přihlíženo tak, jako by byla žádost o vrácení přeplatku podána poslední den zákonem stanovené lhůty pro podání daňového přiznání. Letos to tedy bylo 1.4.2019.
peněženka bez peněz
Příliš malá částka
Finanční úřad vrací pouze částky, které přesahují sto korun. Pokud máte takový výsledek, nemusíte se bát, že by vám nakonec vráceny nebyly. Jde jen o to, že vám je nevrátí každoročně. Takové částky se sčítají a můžete o ně nakonec požádat až šest let zpětně, přičemž se vám sečtou.
Pokud však o ně nepožádáte, stane se to, že po uplynutí této šestileté lhůty automaticky zaniká nárok na vyplacení přeplatku na dani a tento přeplatek se automaticky stává součástí státního rozpočtu.