Zábava pro děti z dílny Jaroslava Foglara

Jaroslav Foglar (1907 – 1999) patřil mezi nejznámější spisovatele literatury pro mládež. Byl také aktivním členem českého skautského hnutí a redaktor mnoha dětských časopisů. Jeho nejznámější a nejoblíbenější díla jsou Rychlé šípy a Hoši od Bobří řeky. Foglar měl svůj specifický styl psaní. Jeho typickým knižním hrdinou je chlapec z města v období puberty. Dívky se v jeho dílech objevují jen sporadicky a okrajově. V jeho tvorbě nenajdeme ani žádné milostné a už vůbec ne sexuální vztahy.
knihovna pro děti
Také dospělých v jeho knihách moc nenajdeme, občas se zde mihnou jen nějací rodiče, učitelé nebo nějaká bezejmenná postava, která hlavním hrdinům příliš nerozumí, výjimku tvoří jen skautští vedoucí. Hlavní hrdina je obvykle jednotlivec nebo skupinka, ovšem vždy je jen jedna postava, která mapuje děj, a její myšlenkové pochody jsou v knize popsány. Tento hrdina bývá vždy čestný a citlivý chlapec, který se setkává s nepochopením okolí, nejčastěji rodičů. Při svých dobrodružstvích se čas od času zaplete s pochybnou partou, ale vše nakonec dobře dopadne a nalezne sám sebe při plnění ušlechtilých skutků v přátelství s nějakým vrstevníkem nebo spolku.
zdobení školky
V příbězích se také často odehrávají nejrůznější tragédie, mnoho vážných zranění nebo dokonce smrt. Tyto věci však nepostihují hlavní hrdiny, ale někoho z jejich okolí. Obvykle tyto tragédie mívají výchovný podtext, protože bývají způsobeny nebezpečným a nezodpovědným chováním. Na výchovu si Foglar zřejmě opravdu potrpěl, neboť mnoho jeho knih obsahuje vyloženě pasáže příručky o správném a čestném chování. Dalším specifickým rysem jeho knih jsou netypická až bizarní jména či přezdívky vedlejších postav. Jeho díla jsou psána poutavým jazykem, který je blízký duši mladých chlapců a dokonce i mnohých dívek, ačkoli v dnešní době mohou díla na mládež působit trochu zastarale, stačí toto prvotní neporozumění překonat a bez problémů se i dnešní děti zcela vnoří do Foglarových poutavých příběhů plných dobrodružství.